Slavic Opera
We enjoy offering such a wide array of Slavic Operas by such greats as Tschaikowsky, Napravnik, Glinka, Dargomyzhsky, Serov, Paliashvili, Krasev, Verstovsky, Rubinstein, Borodin, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Smetana, Dvorák, Janácek, Szymanowski, etc.

Eugen Onegin  (Alekseyev, Kozlovsky, Kashevarova) (2-AQVR 398)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3194
Eugen Onegin  (Nortzov, Kozlovsky)  (2-Naxos 8.110216/17)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0146
Eugen Onegin (Shaposhnikov, Lemeshev, Kudryavtseva) (AQVR 380)
Regular price: $39.90
Sale price: $19.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2892
Eugen Onegin (Khaikin; Belov, Lemeshev, Vishnevskaya) (Legato LCD 163)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1689
Eugen Onegin  (Hasslo, Jurinac, Frick)  (2-Walhall 0021)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP0148
Eugen Onegin (Taddei, Valletti, Carteri, Arie) (2-Myto 00237)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2032
Eugen Onegin (Mitropoulos; London, Tucker, Tozzi, Amara) (2-Walhall 0269)
Regular price: $29.95
Sale price: $14.98
Availability: Usually ships the same business day
OP1903
Jeanne d'Arc (Preobrazhenskaya, Kilchevsky) (2-Aquarius AQVR 180)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0240
Jeanne d'Arc  (Arkhipova, Piavko, Ghiuselev)  (3-Gala 100.627)
$23.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1666
Iolanthe   (Zhukovskaya, Bugaisky)    (2-Aquarius AQVR 299)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1564
Iolanthe  (von Rohr, Eipperle, Fehenberger) (2-Walhall 0206)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP1511
Mazeppa (Nebolsin; Ivan Petrov, Aleksei Ivanov)  (3-LYS 266/68)
Regular price: $49.90
Sale price: $24.95
Availability: Usually ships the same business day
OP0293
Mazeppa   (Nebolsin; Petrov, Ivanov)  (2-Aquarius AQVR 175)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0292
Mazeppa (Olivero, Bastianini. Christoff, Poleri) (Myto 00286)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2218
Voevoda (Matorin, Zimnenko, Kuznetzova) (2-AQVR 198)
Voevoda (Matorin, Zimnenko, Kuznetzova) (2-AQVR 198)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2124
Cherevichi (Slippers) (Nelepp, Ivanov) (Melodiya 10 02129)
Cherevichi (Slippers) (Nelepp, Ivanov) (Melodiya 10 02129)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2932
Cherevichki (The Slippers)   (Nelepp)  (2-Aquarius AQVR 176)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0439
Pique Dame  (Khaikin; Uzunov, Ivanov, Sokolova)  (2-Aquarius AQVR 379)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2885
Ruslan & Lyudmila (Khaikin; Nechipailo, Oleinichenko) (2-AQVR 382)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3197
Ivan Susanin  (Christoff, Zeani, Campora)  (2-Myto 00302)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2252
Ivan Susanin (Nebolsin; Reizen, Nelepp, Shumskaya) (2-AQVR 351)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2110
Esmeralda  (Bron; Orfenov, Sakarova)   (2-Aquarius AQVR 325)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1823
Rusalka (Dargomyzhsky) (Smolenskaya) (Great Hall 038/39)
Rusalka (Dargomyzhsky) (Smolenskaya) (Great Hall 038/39)
$33.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0408
Dubrovsky  (Napravnik) (Lemeshev, Ivanov)  (2-Aquarius AQVR 366)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2597
Power of Fiend  (Kondrashin; Ivanov, Sokolova) (AQVR 372)
Power of Fiend (Kondrashin; Ivanov, Sokolova) (AQVR 372)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2866
Rogneda  (Demyyanov, Kiselyova, Kulagina)  ( AQVR 373)
Rogneda (Demyyanov, Kiselyova, Kulagina) ( AQVR 373)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2867
Daisi   (Paliashvili)   (2-Aquarius AQVR 359)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2267
Morozko   (Pirogov, Maslennikova)   (Aquarius AQVR 353)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2125
Gromoboy  (Verstovsky)   (2-Aquarius AQVR 347)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2107
Demon (Rubinstein) Khaikin; Polyakov  (Melodiya 10 02102)
Demon (Rubinstein) Khaikin; Polyakov (Melodiya 10 02102)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2907
Demon  (Ivanov, Kozlovsky, Kuznezova)  (Great Hall 030/31)
Demon (Ivanov, Kozlovsky, Kuznezova) (Great Hall 030/31)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0099
Demon (Rubinstein) (Zeani, Rossi Lemeni)  (2-Myto 065.335)
Regular price: $19.90
Sale price: $9.95
Availability: Usually ships the same business day
OP1325
Prince Igor  (Danon; Gorin, Christoff, Rubio, Poleri)  (3-IPCD 1044-3)
Prince Igor (Danon; Gorin, Christoff, Rubio, Poleri) (3-IPCD 1044-3)
$49.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2972
Prince Igor   (Alexei Ivanov, Krivchenya)  (2-Aquarius AQVR 378)
Regular price: $29.90
Sale price: $14.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2886
Prince Igor (Reizen, Lemeshev, Ivanov) (Naxos 8.111071/73)
Prince Igor (Reizen, Lemeshev, Ivanov) (Naxos 8.111071/73)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0940
Coq d'Or (Kovalev; Korolev, Yelnikov,Polyakova) (LYS 574/75)
Coq d'Or (Kovalev; Korolev, Yelnikov,Polyakova) (LYS 574/75)
$89.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3068
Coq d’Or  (Gauk; Kazantseva, Pontryagin)  (2-AQVR 350)
Coq d’Or (Gauk; Kazantseva, Pontryagin) (2-AQVR 350)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2253
Sadko (Golovanov; Nelepp, Reizen, Lisitsian) (3-ARL 23-25)
Sadko (Golovanov; Nelepp, Reizen, Lisitsian) (3-ARL 23-25)
$59.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0865
Sadko  (Nebolsin; Reizen, Gamrekeli, Khanaev)  (2-Aquarius 387)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2984
Ivan the Terrible   (Nebolsin; Reizen)   (Aquarius AQVR 352)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2133
Ivan the Terrible (Maid of Pskov) (Pirogov) (2-AQVR 333)
Ivan the Terrible (Maid of Pskov) (Pirogov) (2-AQVR 333)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1825
Tsar's Bride (Steinberg; Mikhailov, Shpiller) (Great Hall 053/54)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0496
Tsar Saltan  (Nebolsin; Petrov, Ivanovsky)  (2-Melodiya 10 02199)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2918
Tsar Saltan (Ivan Petrov, Vladimir Ivanovsky) (2-Aquarius AQVR 171)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0495
Christmas Eve (Golovanov; Migay, Krasovsky) (Dante LYS 413)
Christmas Eve (Golovanov; Migay, Krasovsky) (Dante LYS 413)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3146
Christmas Eve (Golovanov; Migay, Krasovsky) (2-AQVR 172)
Christmas Eve (Golovanov; Migay, Krasovsky) (2-AQVR 172)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3153
Snegoroutchka (Lemeshev, Obukhova)  (3-AQVR 268)
Snegoroutchka (Lemeshev, Obukhova) (3-AQVR 268)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1424
Snegoroutchka  (Bruck; Michel, Micheau, Gorr, Moizan) (2-Ponto 1036)
Snegoroutchka (Bruck; Michel, Micheau, Gorr, Moizan) (2-Ponto 1036)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0990
May Night (Lemeshev, Borisenko, Krassovsky) (2-AQVR 391)
May Night (Lemeshev, Borisenko, Krassovsky) (2-AQVR 391)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3154
May Night (Golovanov; Dolukhanova, Shumskaya)  (2-AQVR 226)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0291
Kaschei the Immortal   (Lisitsian)  (Aquarius AQVR 133)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0244
Mozart and Salieri   (Kozlovsky, Reizen)    (Aquarius AQVR 173)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0318
Legend of the Invisible City of Kitezh  (Samosud)  (2-Aquarius AQVR 374)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2868
Khovanschina (Rodzinski; Christoff, Berdini)  (2-Myto 00158)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP1735
Khovanschina  (Reizen, Maksakova, Khanaev) (3-Aquarius AQVR 370)
Regular price: $29.90
Sale price: $14.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2688
Boris Godounov (Bellezza; Feodor Chaliapin) (Guild 2206)
$16.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0049
Boris Godunov (Golovanov; Reizen, Nelepp, Kozlovsky) (3-AQVR 177)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3152
Boris Godunov (Szell; Kipnis, Maison, Thorborg) (Walhall 12)
Boris Godunov (Szell; Kipnis, Maison, Thorborg) (Walhall 12)
$49.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2977
Boris Godounov (Khaikin; Ghiaurov, Reshetin, Vedernikov) (100.626)
$23.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1266
Boris Godounov (Kubelik; Christoff, Rouleau) (3-Myto 00312)
Regular price: $19.90
Sale price: $9.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2572
Boris Godunov (Dobrowen; Christoff, Gedda, Borg, Zareska)  (3-Naxos 8.110242/44)
Regular price: $49.90
Sale price: $24.95
Availability: Usually ships the same business day
OP0052
Boris Godunov (Dobrowen; Christoff, Zareska) (3-Living Stage 4035127)
Regular price: $39.90
Sale price: $19.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2789
Boris Godunov (Jochum; Hotter, Hopf, Borg, Fehenberger) (Myto 00138)
Regular price: $19.90
Sale price: $9.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2793
Boris Godounov  (Rodzinski; Christoff, Modesti)   (2-GOP 66.316)
Boris Godounov (Rodzinski; Christoff, Modesti) (2-GOP 66.316)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0531
Boris Godounov (Mitropoulos; London, Tozzi, Kullman) (Walhall 0327)
Regular price: $39.95
Sale price: $19.98
Availability: Usually ships the same business day
OP2127
Aida  (Sokolova, Nelepp, Lisitsian, Petrov)  (2-Gala 100.771)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1101
Aida (Vishnevskaya, Andzhaparidze, Lisitsian) (2-Ponto 1059)
Aida (Vishnevskaya, Andzhaparidze, Lisitsian) (2-Ponto 1059)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2872
Djamileh  (Legostaeva, Tkachenko, Zakharov)  AQVR 384
Regular price: $19.90
Sale price: $9.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2919
Romeo  (Lemeshev, Maslennikova, Petrov)  (2-Aquarius AQVR 269)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2906
Romeo et Juliette (Kozlovsky, Shumskaya, Petrov) (2-Guild 2264/65)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1923
La Traviata (Shumskaya, Lemeshev, Lisitsian)  (2-Aquarius AQVR 261)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2144
La Traviata (Orlov; Shumskaya, Kozlovsky, Lisitsian)  (2-Gala 100.777)
Regular price: $23.90
Sale price: $11.95
Availability: Usually ships the same business day
OP1145
La Boheme (Lemeshev, Maslennikova, Lisitsian)  (AQVR 329)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1824
Fidelio  (Melik-Pashaev; Vishnevskaya, Nelepp)  (2-Gala 100.597)
$23.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0174
Der Freischutz  (Tarkhov, Polyaev, Korolev)  (2-AQVR 356)
Der Freischutz (Tarkhov, Polyaev, Korolev) (2-AQVR 356)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2203
Vec Makropulos (Mackerras; Soderstrom)  (2-Decca 430 372)
$49.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0550
Jenufa (von Matacic; Schlemm, Goltz, Kozub) (Myto 00319)
Regular price: $13.90
Sale price: $6.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2617
Aus Einem Totenhaus  (Janacek)  (3-Gala 100.635)
Aus Einem Totenhaus (Janacek) (3-Gala 100.635)
$23.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1703
Der Jakobiner (Dvorak) (Berry, Kmentt, Uhl) ( Archipel 0544)
Regular price: $19.90
Sale price: $9.95
Availability: Usually ships the same business day
OP2897
Rusalka  (Dvorak)  (Jovanovich) (2-GFOCD 007-09)
Rusalka (Dvorak) (Jovanovich) (2-GFOCD 007-09)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP2088
Bartered Bride (Beecham; Tauber, Konetzni, Rothmuller) (2-Somm 14)
$39.90
Availability: Usually ships the same business day
OP1924
Bartered Bride (Kosler; Benackova) (Supraphon 3707-2 632)
Bartered Bride (Kosler; Benackova) (Supraphon 3707-2 632)
$33.90
Availability: Usually ships the same business day
OP0372
King Roger (Szymanowski) (Langridge, Hampson, Szmytka) (56824)
Regular price: $29.90
Sale price: $14.95
Availability: Usually ships the same business day
OP0037
Le Rossignol  (Stravinsky)  (Micheau, Angelici)  (SBT 1135)
$19.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3115
Rake's Progress  (Rounseville, Schwarzkopf, Tourel) (Gala 100.567)
Regular price: $23.90
Sale price: $11.95
Availability: Usually ships the same business day
OP0377
Rake's Progress (Chailly; Langridge, Ramey) (London 411 644)
Rake's Progress (Chailly; Langridge, Ramey) (London 411 644)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3029
Rake's Progress (Gardiner; Terfel, Bostridge)  (DG 459 648)
Rake's Progress (Gardiner; Terfel, Bostridge) (DG 459 648)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3030
Rake's Progress  (Ozawa; Rolfe-Johnson) (Philips 454 431)
Rake's Progress (Ozawa; Rolfe-Johnson) (Philips 454 431)
$29.90
Availability: Usually ships the same business day
OP3031