Mascagni, Pietro. 1 signed sepia photo postcard, “du Búhne”, May 24, 1927, 3.5x5.5 / 1 unsigned BW photo 5x7. 1 unsigned photocard (2536) 3.5x5.5 / 2 unsigned photocards, Collection Félix Potin 1.75x3
E00830. Mascagni, Pietro. 1 signed sepia photo postcard, “du Búhne”, May 24, 1927, 3.5x5.5 / 1 unsigned BW photo 5x7. 1 unsigned photocard (2536) 3.5x5.5 / 2 unsigned photocards, Collection Félix Potin 1.75x3