Voices Behind the Iron Curtain  (Soviet Singers of the Stalin Era)  (4-Preiser 89409)
Item# V1344
Regular price: $99.90
Sale price: $49.95
Availability: Usually ships the same business day

Product Description

Voices Behind the Iron Curtain  (Soviet Singers of the Stalin Era)  (4-Preiser 89409)
V1344. VOICES BEHIND THE IRON CURTAIN (Soviet Singers of the Stalin Era), incl. Barsova, Firsova, Katulskaya, Kazantseva, Shpiller, Shumskaya, Vishnevskaya, Arkhipova, Dolukhanova, Maksakova, Obukhova, Preobrazhenskaya, Aleksandrovich, Badridze, Frinberg, Khanaev, Khromchenko, Kozlovsky, Lemeshev, Nelepp, Orfionov, Ozerov, Vinogradov, Baturin, Burlak, Gamrekeli, Lisitsian, Nortsov, Gmyria, Mikhailov, Pirogov, Reizen, Skobtsov, etc. (Austria) 4-Preiser 89409, w.lovely 28pp brochure. Very long out-of-print, Final copy! – 717281894098

CRITIC REVIEW:

"67 singers arranged in chronological order by birth, whose careers began after the October Revolution, 1917, including Valeria Barsova, Vera Firsova, Goar Gasparian, Yelena Katulskaya, Natalia Shpiller, Elisaveta Shumskaya, Galina Vishnevskaya, Irina Arkhipa, Vera Davidova, Zara Dolukhanova, Ivan Kovlovsky, Sergei Lemeshev, Georgi Nelepp, Georgi Vinogradov, Pavel Lisitsian, Maxim Mikhailov, Ivan Petrov, Aleksandr Pirogov, Mark Reizen, Sofia Preobrazhenskaya & Nikandr Khanaev."

-Zillah Dorset Akron